Страница 1 от 1

Доставчик на обучение

МнениеПубликувано: 22 Май 2017, 13:26
от astoria_varna
Учебен Център Асториа Груп е официален доставчик на обучения по Ключови компетенции: КК2 – Общуване по чужд език /езиково обучение – Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език/ и КК4 – Дигитална компетентност /Офис пакет: Word, Excel, PowerPoint; Internet/. Ключовите компетенции са вид безплатни курсове с ваучери по програма „Развитие на човешките ресурси“. Всяко едно предприятие би могло да запише за обучение определен брой служители. Всеки обучаващ преминава входящ тест според компетенциите.
Обученията с ваучери се провеждат в следните форми, съобразени с работното време на целевата група:
• Дневна форма – до 18:00 ч., с продължителност на учебния час 45 минути.
• Вечерна форма – провежда се след 18:00 ч. с продължителност на учебния час 40 минути.
• Безработните лица се включват в обучение, само в дневна или вечерна присъствена форма, в зависимост от графика, предоставен от съответните доставчици на обучение.
Учебен център „Асториа Груп“ позволява свободно избираем график на фирмите, избрали ни за техен доставчик на обучение. Броят на лицата, включени в една група за придобиване на КК, може да варира между 3 и 12 лица.
В края на обучението се провежда заключителен изпит за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Ако Вашата фирма е одобрена по програмата и искате да обучите Ваши служители, можете да получите повече информация относно необходимата документация и начина на провеждане на обученията на нашата уебстраница - доставчик на обучение