Страница 1 от 1

Как да си намеря клиенти за счетоводни услуги?

МнениеПубликувано: 07 Дек 2008, 21:22
от desid
Здравейте,
Искам да си направя собствен бизнес/Счетоводни услуги/ в частност обработка на заплати и ЛС/. Какво да направя за да намеря клиенти?
Имам сайт, който е регистриран в доста портали, пускам обяви, но до момента няма желаещи. Дайте някаква друга идея.
Ще съм благодарна на всеки, който се отзове!

МнениеПубликувано: 08 Дек 2008, 15:40
от Ilijana
Здравей, desid! Добре дошъл/дошла? на форума! :)

За начинаещ бизнесмен-счетоводител най-добра тактика е ... да открадне чужди клиенти. Мисля, че като начало най-добре е да се работи към някаква по-голяма фирма за счетоводни услуги. Там могат да се направят връзки и запознанства с потенциални клиенти. Можеш да опиташ да се разбереш с някаква фирма да им поемаш някои кленти, като да ти плащат само част от печалбата, а останалото да задържат за своята фирма.

Друго, което се сещам, е, че в рекламата трябва точно да се описват услугите, които се предлагат (подробно) и цената, която клиентите трябва да плащат за всяка конкретна услуга.

Наистина, проблемът е в намирането на първите два-три клиента, след това, ако услугата е качествена, клиентите сами ще те намират.

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 17:43
от kariera_cj
Другото, което трябва да правиш е да казваш, че си счетоводител на всеки, който те попита, какво работиш. Това е много важно, казвам го от личен опит!
П.С От години се занимавам надомно със счетоводство и ТРЗ.

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 20:53
от Гост
Как да си намаля данъчната основа за 2008 година и как да ми възстановят данък от трудови правоотношения господа счетоводители при тоя плъсък данък след като вече фиктивните дарения не вършат работа.

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 21:17
от desid
Може да намалите данъчната основа, ако имате намалена работоспособност/над 50%/, ако си правите вноски за доброволно осигуряване или застраховане. За дарение има облекчение в размер на 5 %, когато е в полза на:
а) здравни заведения по чл.21, ал.2, т.1-3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика;
г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл.29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) фонд "Енергийна ефективност";
н) комуни за лечение на наркозависими;
2. до 15 на сто за дарение за културата;
3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".
(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал.1.
(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.

Дано съм помогнала.

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 21:23
от Ilijana
desid, на това му се вика отговор. :ok:

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 21:43
от Гост
м да много бърз отговор , аз може би не се изразих правилно
Искам възстановяване на данаци и също така да си възстановя пълния размер на дарението, застраховката, пенсионнита осигуровка но не след години и при пенсиониране а до няколко мецеса примерно.

МнениеПубликувано: 10 Дек 2008, 21:51
от desid
Може би ще стане някога, но няма да е тази година.

Re: Как да си намеря клиенти за счетоводни услуги?

МнениеПубликувано: 01 Фев 2019, 17:44
от siyana
Като си готов да даваш добавена стойност към услугите си безплатно!

Клиентите на повечето счетоводни кантори в София се задържат при един счетоводител главно заради неговото отношение и професионализъм, чак след това се гледа цената на услугата!

Re: Как да си намеря клиенти за счетоводни услуги?

МнениеПубликувано: 21 Мар 2019, 12:42
от stambolieva
siyana написа:Като си готов да даваш добавена стойност към услугите си безплатно!

Клиентите на повечето счетоводни кантори в София се задържат при един счетоводител главно заради неговото отношение и професионализъм, чак след това се гледа цената на услугата!


Да в една утопична среда така трябва да бъде, но в България реалността е коренно различна. Тук всеки гледа цената и/или иска да мине тънко като не обръща внимание на качеството. Все пак българина има два основни страха:
1. Да не настине.
2. Да не се мине.