Стартиране на бизнес без регистрация на фирма

Откъде да започнем. Всичко свързано със започването на бизнес.

Стартиране на бизнес без регистрация на фирма

Мнениеот krumqna » 15 Май 2012, 12:59

Разбрах че има възможност за стартиране на дадена дейност без е нужно да регистрираме фирма (поне не в самото начало ). До колкото съм запозната по закон има нещо като пробен срок от който можеш да се възползваш при опит за бизнес, като за година се заплаща някаква сума (нещо като данъци ) , но тя не се равнява с разходите на това да имаш фирма. Въпросът ми е къде трябва да се регистрирам че започвам дадена дейност и имали наистина такава опция в закона. Все пак със стартирането на бизнес поемаме известен риск от провал в последствие. Надявам се нашето законодателство да е предприело някакви облекчения в тази насока при опит за стартиране на бизнес. Кому е нужно да се нагърбва с фирми, счетоводители и още куп разходи когато нищо не се знае. :)
krumqna
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 15 Май 2012, 10:21


Мнениеот min4o_praznikov » 17 Май 2012, 10:11

Може би в някой свободни професии това е възможно.

Но няма как да отворите магазин и да нямате фирма,касов апарат и разрешителни от община,хей,пожарна и тн.

В същност законът не задължава търговеца да има касов апарат, ако всички плащания стават по банков път.Аз лично имам 3 фирми и само на едната имам касов апарат.На другите всичко минава по банков път, просто такава е дейноста :-)

Регистрация на лице, упражняващо свободна професияВсяко лице, което упражнява свободна професия за своя сметка, трябва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.


Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Регистрацията трябва да се извърши в срок от 7 дни след започване на самата дейност.

Регистрацията е максимално опростена и се състои в подаването на попълнен формуляр за регистрация на лице упражняващо свободна професия.

Като основание за регистрацията се посочва чл. 3 ал. 1 т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Към заявлението трябва да се приложат документи, доказващи че притежавате необходимата квалификация да извършвате тази дейност. Такъв документ може да е диплом за завършено образование, професионален сертификат за придобиване на професия и т.н.

Таксата за регистрация е в размер на 15.00 лв.

След регистрацията получавате временно удостоверение с вписан регистрационен номер в регистър Булстат. Това удостоверение има срок на валидност обикновено 30 дни. До три дни след изтичане на срока на валидност вие трябва да се явите отново в регистъра за да получите карта за идентификация.

Промяна на вписани данни

При промяна на вече вписаните данни сте длъжни в седемдневен срок да заявите за вписване новите данни. Обикнвено промените са свързани с постоянен адрес или адрес за кореспонденция. Добре е ако смените адреса си незабавно да информирате регистър БУЛСТАТ за промяната, защото държавната администрация ще кореспондира с вас само на посочените там адреси.

Прекратяване на регистрация

Ако прекратите извършваната дейност, трябва подадете заявление за заличаване на регистрацията. Заедно със заявлението трябва да върнете и идентификационната карта за регистрация по БУЛСТАТ.


Небходими документи за регистрация на лице упражняващо свободна професия:

1. Копие от диплома за завършено образование, или друг документ доказващ съответната квалификация
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за платена държавна такса
4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице


Необходими документи за получаване на идентификационната карта

1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
2. Лична карта (за проверка на данните);

Необходими документи за заличаване на регистрацията

1. Попълнено заявление за заличаване на регистрацията в регистър БУЛСТАТ
2. Оригиналната идентификационна картаСвободна професия е упражняването на дейност без регистрация на фирма и попада в по-лек данъчен режим.

Извършващите професионална дейност за свой риск и за своя сметка, практикуващите на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт и всички лица, които плащат патентен данък и не са ЕТ, упражняват свободни професии.
Необходими регистрации за извършване на такава дейност са: в регистър БУЛСТАТ, НОИ, НАП.
Тези, които плащат патентен данък, не се облагат допълнително. За тях таксата е фиксирана и окончателна. Останалите имат право на нормативно признати разходи за дейността 25% или 40%, правят тримесечни авансови вноски и се облагат с данък доход.
Упражняващите свободни професии не ползват касови апарати и не издават вече касови бележки от кочан. Те издават само фактури за свършената работа, а ползването на банкови сметки значително облекчава дейността.
Високата квалификация на даден специалист може да е предпоставка за извършване на дейност и без изброените регистрации в случай на спорадични поръчки. Взаимоотношенията се договарят чрез граждански договор и плащанията се документират със Сметка за изплатени суми.
Доходите от авторски труд са освободени от пенсионни и здравни осигуровки, но ако упражняващият свободна професия не е осигурен здравно на друго основание, следва да се самоосигури. В този случай той има право на нормативно признати разходи за дейността в размер на 40% за годината. Води се само приходно счетоводство, като разходните фактури не се осчетоводяват.
Лицата, упражняващи свободни професии с регистрация, имат право да наемат служители/изпълнители по трудови и граждански договори.

Надявам съм че съм хвърлил малко светлина по въпроса :-)

За повече може да се обърнете към счетоводител, който би трябвало да ви каже горе долу същото :-)
min4o_praznikov
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 122
Регистриран на: 01 Яну 2012, 15:23
Местоположение: Куртово конаре


Назад към Стартиране на собствен бизнес

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта