Може ли да се отвори магазин на акт 14?

Откъде да започнем. Всичко свързано със започването на бизнес.

Може ли да се отвори магазин на акт 14?

Мнениеот polina36 » 16 Юни 2008, 21:48

Казаха ми ,че имало някакви тънкости ,можело да се отвори търговски обект на акт 14. Ако знаете нещо, моля помогнете,ще съм ви много благадарна!
polina36
Нов
Нов
 
Мнения: 7
Регистриран на: 08 Юни 2008, 14:33


опрос про использование лебедок

Мнениеот Mar4ella » 18 Юли 2008, 15:58

давай я те лучше скажу, что такое пецилобрикон эт я у яндекса спрошу он лучше знает а вот када Шеф будет тут ничего яндекс не говорит ага - соседи ваши а Чукотка эт разве не рядом с Сургу .
Последна промяна Mar4ella на 26 Дек 2009, 16:52, променена общо 3 пъти
Mar4ella
Нов
Нов
 
Мнения: 2
Регистриран на: 16 Юли 2008, 00:09

Мнениеот polina36 » 22 Юли 2008, 14:09

Здравей! Аз имам ток и вода,всичко съм нагласила-стелажи,витрини абе абсолютно всичко,но още не съм получила акт 16.Казаха ми ,че да отворя магазин трябва да имам акт 16,особедно както аз ще продавам алкохол и цигари.Много хора разпитвах всеки ми казва различно и точно поради тази причина се обърнах към този форум.Ако някой има информация по въпроса нека я сподели, ще съм много благодарна!
polina36
Нов
Нов
 
Мнения: 7
Регистриран на: 08 Юни 2008, 14:33

Мнениеот dimitarma » 22 Юли 2008, 14:46

Ми отваряй! Ако имаш всичко необходими си отваряй. Проблем можеш да имаш само евентуално от общината, но районния инспектор сигурно минава веднъж на 100 години и освен това има задачата да гледа, дали някой не е залепил плакат да дърветата.

Риокоз не ги интересува дали имаш акт 16 - поне на мен никой не ми е искал, а имам 3 заведения. Имаш ли вода, ток и съблекалня с тоалетна, плочки и е чисто - нямаш проблем. За регистрацията за търговски обект пак не те питат. абе отваряй и избивай разходи, защо сега само губиш непечелейки. Ако имаш проблем, че се оправиш в движение. Глобата за подобно нещо ще е неповече от 100 лв. Ти ще си ги избила 3 пъти или повече до тогава.
dimitarma
Нов
Нов
 
Мнения: 11
Регистриран на: 22 Юли 2008, 14:07

Мнениеот polina36 » 23 Юли 2008, 17:22

На мен ми казаха,че на акт 14 немогат да ми дадат лиценз за алкохола и цигарите,а също и касов апарат,но все пак ще пробвам.Благодаря ви много
polina36
Нов
Нов
 
Мнения: 7
Регистриран на: 08 Юни 2008, 14:33

Мнениеот mery21 » 24 Юли 2008, 22:33

Глава втора

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел І

Ред и условия за уведомяване на общинската администрация

Чл. 4. (1) При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица уведомяват за това районната администрация по местонахождението му.

(2) Уведомлението по ал.1 (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на района в 7 (седем) дневен срок от заверката в Териториалната данъчна дирекция на свидетелството за регистрация на фискално устройство за обекта.

(3) В уведомлението се посочва:
- предмета на дейност на търговския обект;
- извършва /не извършва/ продажба на вино и спиртни напитки;
- извършва /не извършва/ продажба на тютюн и тютюневи изделия;
- адрес на търговския обект;
- вида на търговския обект;
- фирма, седалище и телефон на търговеца;
- име на лицето, представляващо търговеца;
- името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.

(4) Уведомителят предлага работно време, часове за зареждане, а при необходимост и съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

Чл. 5. (1) За извършване на търговска дейност в обект по чл.3, ал.1, т.1 и т.3 към уведомлението задължително се прилагат копия от следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация;
4. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал.7 от Закона за храните;
5. свидетелство за регистрация на фискално устройство;

(2) За упражняване на търговска дейност в обект по чл.3, ал.1, т.2, т.4 и т.5 към уведомлението се прилагат копия от следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние;
2. БУЛСТАТ;
3. удостоверение за данъчна регистрация;
4. свидетелство за регистрация на фискално устройство.

(3) Удостоверенията по ал.1, т.1, т.2 и ал.2, т.1, т.2 могат да бъдат заменени с декларация (по образец).

Чл. 6. (1) В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на документите по чл.5 уведомленията се вписват в информационен масив "Търговски обекти" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице, като един екземпляр се предоставя на търговеца по служебен ред.

(2) При необходимост кметът на района дава задължителни писмени указания на търговеца за промяна на предложеното работно време, както и други такива, свързани с прилагането на императивни законови норми за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

(3) Информация за постъпилите уведомления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.Не можеш да извършваш търговска дейност в обект, който е все още строеж и не е приет със съответното Удостоверение за въвеждане в експлоатация.При проверка се съставя Акт, издава се Заповед, с която се забранява ползването на строежа /всяка сграда е строеж, докато не бъде приета по съответният ред и бъде издадено удостоверение, съобразно предназначението съгласно строителната документация/.
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23

Мнениеот Ilijana » 24 Юли 2008, 23:00

polina36, не си струва да рискуваш. Какво ще стане, ако отвориш магазина, заредиш стока, вложиш пари и най-накрая ще чакаш Акт 16 една година? Чиста загуба на усилия, според мен.
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата

Мнениеот mery21 » 24 Юли 2008, 23:20

Не е достатъчно само съставянето на Протокол 16 /Акт 16/ - този протокол /акт/ е част от строителната документация, но не е документ, който въвежда обекта в експлоатация.
Много хора се заблуждават в това и при проверка установяват, че обекта им има Акт 16, но все още е строеж и не може да бъде обитаван.
Трябва да е наличено Удостоверение за въвеждане на обект в експлоатация.
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23

Мнениеот Ilijana » 24 Юли 2008, 23:26

mery21, добре дошла на форума! :D

mery21 написа:Много хора се заблуждават в това и при проверка установяват, че обекта им има Акт 16, но все още е строеж и не може да бъде обитаван.
Трябва да е наличено Удостоверение за въвеждане на обект в експлоатация.

Можеш ли обясниш каква е разликата и кой издава това удостоверение?
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата

Мнениеот mery21 » 24 Юли 2008, 23:32

Закон за устройство на територията

Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г.) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5.
(2) Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(4) Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация.
(5) Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.
(6) (изм. доп. ДВ бр. 33/2008 г.) За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(7) (нова, доп. ДВ бр. 43/2008 г.) Издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата е задължително условие за издаване на разрешение за ползване на строежа.
Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177.[color=red][/color]
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23

Мнениеот mery21 » 24 Юли 2008, 23:42

относно протоколите по време на строителството, какъвто е Протокол 16 /Акт 16/

НАРЕДБА № 7 от 22.05.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

........................

С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) удостоверяват спазването на изискванията за безопасност съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ, които включват носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарна безопасност на строежа, опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество, улеснен достъп и ползване на строежите от лица с увреждания, опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата, икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта, както и на изискванията за извършени необходими изпитвания за доказване на функционалната пригодност на строежите и на частите от тях за безопасно ползване на строежа.

.................

16. протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България за строежите, за които такава е задължителна, или като констативен протокол образец 16, съставян от органите на ДНСК в присъствието на участници в строителството, както и на представители на специализираните контролни органи по преценка на ДНСК за строежите, посочени в Наредба № 6;
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23

Мнениеот mery21 » 24 Юли 2008, 23:50

Въз основа на Протокол 16 се издаване или не Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

Приложение № 16
към чл. 7, ал. 3, т. 16
(Образец 16)Строеж:..................................................................... Местонахождение:............................................................ Инвеститор:................................................................. Строителен надзор:.......................................................... Строител:................................................................... Строителен предприемач:..................................................... Проектант:..................................................................
ПРОТОКОЛ
за установяване на годността за ползване на строежа
(частта, етапа от него):............................................................................ ............................................................................ Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със Заповед № ........... от .......... г. на ..................................... (прилага се) и
доклад № ...........на строителния надзор, в състав: председател:................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност)зам.-председател:...........................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност)и членове:.................................................................. 1. Представители на специализираните държавни контролни органи и на общинската администрация..................................................... .............................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност, месторабота)2. Собственици (инвеститори) на строежа, вкл. и експлоатация на строежа...... ............................................................................. (юридическо лице - наименование, представлявано от .......................... ...................................., или физическо лице - трите имена, ЕГН) 3. Проектанти на строежа по части на проекта .............................................................................
(трите имена, ЕГН)4. Изпълнители на строежа: съгласно договорите за строителство .............. ............................................................................. (юридическо лице - наименование, представлявано от ..........................
...................................., или физическо лице - трите имена, ЕГН) 5. Представител на строителния надзор ....................................... .............................................................................
(трите имена на представителя, ЕГН, юридическо лице - наименование)6. Представители на експлоатационните дружества .............................................................................
(трите имена, ЕГН, длъжност, месторабота)7. Представители на страните по договорите за доставка и изпълнение, извън изпълнителите на строежа съгласно договорите за строителство ................ ............................................................................. (юридическо лице - наименование, представлявано от .......................... ...................................., или физическо лице - трите имена, ЕГН) 8. Органи на министерства и ведомства съобразно правомощията им ............. ............................................................................. 9. Допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на началника на ДНСК ........................................................................ ............................................................................, се събра на свое първо заседание, проведено на ........... г. В процеса на работата си ДПК
КОНСТАТИРА:
А. Участници в строителството са: 1. Собственици на терена: ................................................... ............................................................................. държавата (министерство, ведомство), общината; лице (имената) и основание (закон, друг нормативен акт; акт за собственост и т. н. - прилагат се копия) 2. Инвеститор: .............................................................. ............................................................................. (лице - юридическо, физическо, и основание; в случай на жилищно строителство се описват всички притежатели на части от правото на строеж или на идеални части от имота, а при ЖСК - само УС на ЖСК; прилагат се копия от основанията) 3. Строителен надзор: ....................................................... .............................................................................
(основание - прилага се)4. Проектанти: .............................................................. .............................................................................
(описват се по всички части)5. Строител: ................................................................ .............................................................................
(основание - прилага се)
5.1. ........................................................................
5.2. ........................................................................
5.3. ........................................................................
(строители, монтажници, наладчици - основание)6. Строителен предприемач: .................................................. .............................................................................
(основание - прилага се)7. Технически ръководител: .................................................. .............................................................................
(трите имена, домашен адрес, ЕГН, основание)Б. По изпълнение на СМР: 1. Строежът, частта, етапът от него, представлява: .......................... .............................................................................
(описание на строежа по части)Промени в процеса на строителството са (не са) в рамките на допуските по действащата техническа нормативна база и са отразени в екзекутивната документация. Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба. Констатацията е направена и въз основа на съставения акт
обр. 14 (прилага се). 1.1. Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и др.: (описват се издадените строителни книжа и други документи) 1.1.1. документ за собственост (учредено право на строеж)( прилага се); 1.1.2. виза за проектиране (прилага се); 1.1.3. одобрени (съгласувани) проекти на .................. г., екзекутивна документация и съгласувателни писма; 1.1.4. разрешение за строеж (акт за узаконяване) (прилага се); 1.1.5. протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (прилага се) със заверки за извършени проверки при достигане на нива, изкоп; цокъл; корниз(стреха) и било; 1.1.6. декларация за наличието на водени и приключени преписки в ДНСК (регионалната ДНСК) и в общинската администрация (прилага се); 1.1.7. декларация от инвеститора (собственик): за наличието на преписки в ДНСК или общинската администрация, за водени и приключени съдебни дела и че не са оспорени или отменени строителните книжа и документи на строежа (прилага се); 1.1.8. акт обр. 15 (прилага се); и други ..................................................................... 1.2. В процеса на строителството са настъпили и съществени промени по
смисъла на чл. 175, ал. 4 ЗУТ спрямо одобрените проекти, съответно одобрени (съгласувани), както следва: а) .......................................................................... б) .......................................................................... 1.3. По време на строителството са взети (не са взети) необходимите мерки за запазване от повреди околното пространство (проводи, съоръжения, тротоари, бордюри, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др.) ............................................................... ............................................................................. .............................................................................
(описват се състоянието на околното пространство
и отстранените повреди, ако има такива)2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за строителство НЯМА (ИМА - посочват се). 3. Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали и изделия, монтираните инсталации, технологични линии и други машини и съоръжения е (не е) в съответствие със съответните технически норми, което личи и от представените на ДПК документи: а) .......................................................................... б) ..........................................................................
(описват се: всички актове, протоколи и дневници, съставени по време на строителството; съгласия за влагане в строителството на строителни продукти, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, проверки на инсталации, проби - единични, комплексни и 72-часови изпитвания и други по чл. 9 от Наредба № 7/2001г.; документите, актове и протоколи се изписват с пълните им наименования, с дати и номера, и съответно заключение) 4. Становища: ............................................................... ............................................................................. (становища на подкомисиите на отделните части; на всички членове на ДПК; на орган по безопасните условия на труда - когато се изисква от нормативната уредба; на експлоатацията (експлоатациите), доставчика и други) В. По спазване на нормативните изисквания: (описват се всички официални становища на специализираните контролни и други органи със съответното заключение), както следва: .................................................. ............................................................................. Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия
РЕШИ:I Вариант
ПРИЕМА СТРОЕЖА:
............................................................................, който може да бъде ползван по предназначението си. 1. Комисията предлага на началника на ДНСК (РДНСК) да издаде разрешение за ползване при спазване на следните ограничителни условия:
1.1. ........................................................................
1.2. ........................................................................2. Комисията определя сроковете за отстраняване на недостатъците по изпълнените видове работи, както следва:
2.1. ........................................................................
2.2. ........................................................................3. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството, Закона за задълженията и договорите и чл. 173, ал. 2 ЗУТ. Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В. Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК, състояло се на ........................... г., до което не бяха заявени особени мнения
.


II Вариант
ОТКАЗВАприемането на строежа (частта или етапа от него) по следните причини:
1.1. ........................................................................
1.2. ........................................................................2. Комисията обявява представения акт обр. 15 за недействителен. Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В. Този протокол - обр. 16, се състави на последното заседание на комисията, състояло се на ...................... г.
председател: ..........................
зам.-председател: .....................
членове: ..............................
1. ..................... 5. ......................
2. ..................... 6. ......................
3. ..................... 7. ......................
4. ..................... 8. ......................


Забележки: 1. При съставяне на протокол обр. 16 се ползват само текстовете, които са необходими съгласно характера на строежа, констатациите и решенията на приемателната комисия. 2. Навсякъде фирми и лица се изписват съответно с пълните им наименования, трите имена по документ за самоличност, адреси и ЕГН. 3. При наличие на особени мнения същите се отбелязват в протокола след
решенията на приемателната комисия и се прилагат, ако са представени в 3- дневен срок от датата на последното заседание на комисията. 4. Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) образец 16 за строежите, посочени в Наредба № 6, се съставя в съответствие с Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16.
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23

Мнениеот Ilijana » 24 Юли 2008, 23:54

mery21, на това му се вика добър и подробен отговор! :D

Мерси много!
Да направиш кариера е начинът да си намериш хубаво местенце под слънцето!
Тук виреят фенове на Портал кариерист във Facebook >>
Аватар
Ilijana
Експерт кариерист
Експерт кариерист
 
Мнения: 627
Регистриран на: 07 Яну 2007, 02:28
Местоположение: Мрежата

Мнениеот mery21 » 25 Юли 2008, 00:00

Дано да съм била полезна.Ако някой има въпроси относно търговски площи / регистрация, изисквания за функциониране, необходима документация и всичко свързано с това/ бих отговорила.
mery21
Нов
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 24 Юли 2008, 22:23


Назад към Стартиране на собствен бизнес

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта