Страница 1 от 1

Какво е "микро", "малко" и "средно&

МнениеПубликувано: 07 Яну 2007, 04:10
от Кака Мара
Предприятие
За предприятие се счита всяко лице, осъществяващо стопанска дейност, независимо от правноорганизационната му форма. Това, в частност, включва самонаетите лица и семейните бизнеси, които осъществяват занаятчийска или други дейности, както и дружествата и сдруженията, осъществяващи на постоянна основа стопанска дейност (редовно заети с определена икономическа дейност).

Численост на персонала и финансови прагове, определящи категорията на предприятието
1. Категорията микро, малки и средни предприятия (МСП) включва предприятията, които имат нает персонал до 250 човека и чийто годишен оборот не надвишава 50 милиона Евро и/или чийто общ годишен баланс е до 43 милиона Евро.

2. В рамките на категорията МСП, малко предприятие се определя като предприятие, което има нает персонал до 50 човека и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 10 милиона Евро.

3. В рамките на категорията МСП, микро предприятие се определя като предприятие, което имат нает персонал до 10 човека и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 2 милиона Евро.
...

Целият отговор: http://www.karierist.com/BUSINESS/Articles_business/U_0001.htm